Facility management

Naše bezpečnostní agentura D.I.SEVEN, a.s. spolupracuje s dceřinou společností D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. a díky ní Vám můžeme nabídnout i spolehlivou komplexní správu nemovitostí a budov, která zahrnuje procesy Facility management, Property management a Energy management. 

Komplexní správa budov a nemovitostí

Naše správa budov a nemovitostí poskytuje všechny služby ve špičkové kvalitě a jsou prováděny profesionálními pracovníky s pravidelným proškolováním. Odborná technická správa zahrnuje služby, které souvisejí s bezproblémovým a bezporuchovým chodem technických zařízení Vaší budovy. Pravidelná údržba budov a pravidelné kontrolní činnosti objektu jsou prováděny naším kvalifikovaným pracovníkem.

Facility management

Správa nemovitostí zaručuje, že se o vše odborně postaráme také z hlediska platných zákonů a prováděcích předpisů. Samozřejmostí je být Vám maximálně k dispozici s možností pravidelně se účastnit schůzí Vašeho výboru nebo představenstva.

Facility management

Facility technická správa zahrnuje veškeré služby, pomocí kterých se technické zařízení budov udržuje v bezporuchovém chodu např. opravy, pozáruční servis, havarijní služby, revize zařízení aj.

Facility administrativní správa zajistí provoz budovy, vedení dokumentace, ekonomické služby, vedení hospodářství aj.

Facility infrastrukturální služby zajišťují provozní a doplňkové služby týkající se plynulého chodu a bezpečnosti budovy např. ostraha, recepční služby, úklid, napojení na PCO, zahradnické práce, zásobování aj. Služby Facility management se řídí podle potřeb a požadavků klienta.

Property management

Property ekonomické činnosti zahrnují služby spojené s vedením účetnictví např. vystavování faktur, předpisy záloh, kontrola plateb, evidence plateb nájemníků aj.

Property obchodní činnosti zahrnují činnosti spojené s pronajímáním bytových a nebytových prostor např. realitní činnost, marketingové služby, řešení škodných událostí aj.

Energy management

Energetický management zajišťuje služby spojené s řízením spotřeby energetik a médií např. řízení spotřeby, výběr dodavatele médií, pravidelné odečty aj.

Společnost D.I.SEVEN FACILITY v rámci služeb správa a údržba budov zastupuje klienta vůči třetím osobám. Dle požadovaných služeb klienta souvisejících se službami Facility managementu jsou nastaveny procesy Property a Energy management.

Přínosy Facility Managementu

Kompletní servis a technická správa budov a nemovitostí, optimalizuje investiční náklady na opravy, spotřebu energií, řízení a údržbu technologií atd.

Díky komplexním službám správy nemovitostí a údržby budov zajistíme stoprocentní chod, stav i veškerou administrativu Vaší budovy.

Pokud je správa nemovitostí prováděna formou efektivních facility procesů, které propojují jednotlivé provozní činnosti a podpůrnými službami dávají prostor hlavnímu předmětu podnikaní, je takto možné docílit lepších provozních nákladů a také zvýšit hodnotu objektu do budoucna.