Garance a kontrola kvality v ostraze

Kontrola kvality služeb a kontrolní strategie
Moderní technologie pomáhají vedoucím pracovníkům kontrolovat výkon a kvalitu našich služeb.
Díky nastavené kontrolní strategii, stálému monitoringu a zasílání reportů máte Vy i naši vedoucí
pracovníci přesný přehled o tom, že jsou naše služby prováděny dle smluveného postupu.
PCO eviduje a řeší jakékoliv odchylky v běžných postupech při výkonu služby ostrahy a úklidu
v reálném čase.

Technologie v řízení kvality

Díky moderním technologiím a vlastnímu informačnímu systému který vyvíjí naše technologická divize dokážeme plánovat, organizovat a řídit práci našich provozních manažerů. Díky kontrolním seznamům má oddělení vnitřní kontroly a vedení společnosti dokonalý reporting a dokáže bezodkladně reagovat na případné odchylky od nastavených standardů.

Garantujeme kvalitu

Garantujeme kvalitu

SYSTÉMOVÝCH OPATŘENÍ S D.I.SEVEN

  • Provedení kvalitního bezpečnostního průzkumu před nástupem na zakázku
  • Zpracování veškeré dokumentace, která slouží pracovníkům ostrahy pro bezchybný výkon služby
  • Pravidelná kontrola přímého výkonu služby ze strany odpovědných pracovníků oblastního ředitelství
  • Nezávislé vnitřní audity kvality, které prověřují dohodnuté standardy dodávky služeb a to v celém spektru všech prováděných činností
  • Periodické bezpečnostní audity reagující na aktuální bezpečnostní situaci u daného zákazníka
  • Používání nejmodernějších technických kontrolních prostředků pro objektivní sledování prováděných činností
  • Pravidelná komunikace se zákazníkem a to jak cestou osobních kontaktů, tak i formou pravidelných měsíčních zpráv o prováděné činnosti