Náhradní plnění 2015

Naše dceřiná společnost D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. zaměstnává nadpoloviční většinu zaměstnanců se zdravotním postižením a díky tomu může nabídnout firmám (25+ ) své služby k odběru pro náhradní plnění zaměstnávání OZP.

Náhradní plnění 2015 v praxi

Dobrou zprávou pro všechny naše zákazníky je, že podmínky pro poskytování náhradního plnění pro rok 2015 se od roku 2012 neliší ani pro nás, ani pro naše zákazníky. Nadále tedy platí, že D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. je Vám nápomocná při dodržování ustanovení zákona o zaměstnanosti, tj. zaměstnávání OZP v povinném podílu 4 %, a poskytne Vám optimální řešení formou náhradního plnění.

Náhradní plnění

Změny z roku 2012

Stále platí změna, která vstoupila v platnost 1. 1. 2012, týkající se limitu náhradního plnění. V praxi to znamená, že poskytovatelé náhradního plnění jsou zákonem omezeni v objemu služeb, které mohou poskytnout. Maximální výše náhradního plnění je stanovena na 36 násobek průměrné měsíční mzdy v ČR za každou osobu se zdravotním postižením, kterou poskytovatel zaměstnává. S počty si ale nemusíte lámat hlavu, stačí, když si u nás objednáte náhradní plnění co nejdříve.

Vyberte si služby na míru
u D.I.SEVEN FACILITY

D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. je společnost, která se specializuje na kompletní služby spojené s údržbou a správou budov. Vzhledem k zaměstnávání OZP umožňuje D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. svým klientům odebírat náhradní plnění v rámci široké nabídky poskytovaných služeb. Služby lze využít jednotlivě i komplexně v různé kombinaci, zkrátka na míru Vašich potřeb.

Doporučení

Nenechte nic náhodě a sjednejte si odběr služeb pro náhradní plnění 2015 co nejdříve vzhledem k zákonném limitu poskytování služeb či zakázek pro náhradní plnění 2015.

Rád Vám s tím pomůžu. Společně tak můžeme optimalizovat Vaše provozní náklady.

Zároveň získáte užitečné služby na profesionální úrovni, ušetříte na neefektivním odvodu státu a splníte svůj povinný podíl zaměstnávání OZP.

Náhradní plnění 2015 nabízíme například u těchto služeb:

 • Facility management
  - komplexní správa nemovitostí
 • Property management
  - komplexní správa majetku
 • Ostraha objektů, napojení na PCO, recepční služby, vrátnice
 • Úklidové služby, odpadové hospodářství a údržba vnějšího okolí objektů
 • Technická správa a údržba budov
 • Administrativní služby a účetnictví
 • Revize a servis
 • Opravy a havarijní služba
 • Služby spojené s požární ochranou a bezpečností práce
 • a řada dalších praktických služeb