Náhradní plnění 2019

Jste zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 osob a nevíte si rady s náhradním plněním?

Na této stránce naleznete např. jaké služby v rámci náhradního plnění můžete odebírat a jak vybrat kvalitního dodavatele.


Náhradní plnění se vyplatí

Díky odběru služeb od naší společnosti splníte povinný podíl a získáte užitečné podpůrné služby vhodné pro společnost podnikající v jakémkoliv typu odvětví. Mezi výhody dále patří to, že nepřímo podpoříte zaměstnávání OZP a jejich začlenění do běžného pracovního života. Namísto odevzdání peněz státu (finanční odvod), získáte za tyto peněžní prostředky kvalitní služby.

Nesplnění povinného podílu

Kontrolu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a náhradního plnění mají na starosti příslušné úřady práce a inspektoráty práce. Pokud zaměstnavatel nesplní povinný podíl, může mu stát udělit pokutu až 1 000 000 Kč.

Možnost služeb k odebírání v rámci náhradního plnění

Profesionální společnost Vám zajistí například tyto služby a to v rámci náhradního plnění:

Vyberte si dodavatele

  • Podívejte se na webProč? Snadno můžete zjistit více o Vašem budoucím obchodním partnerovi. Podívejte se, jaké informace poskytuje ohledně svých služeb a o náhradním plnění. Již po pár řádcích poznáte, zda se jedná o odborníka či nikoliv. Neméně důležitá je i firemní kultura dané společnosti.

  • Vyberte si společnost, která má zkušenosti z Vašeho odvětví. Proč? Jste výrobní podnik nebo banka? Určitě oceníte zkušenosti dodavatele se zabezpečením a správou podobného typu objektu.

  • Hledejte důvěryhodného partnera. Proč? Solidní společnost bude na českém trhu působit již několik desítek let. Bude si uvědomovat svoji společenskou odpovědnost a šetrně se chovat k životnímu prostředí.

  • Pro spolehlivého partnera neexistují banality Proč? I malá díra v plotě představuje skrytou hrozbu, která může vyústit v újmu na zdraví nebo škodě na majetku.

  • Hledejte firmu s vlastním vybavením. Proč? Pokud firma disponuje vlastním vybavením, např. vlastními úklidovými stroji, nemusíte řešit servis a opravy. Zajímejte se o to, jak budou zaměstnanci dodavatele oblečeni a vybaveni. Ať už chcete nebo ne, budou vizitkou i Vaší společnosti.

  • Garance kvality, moderní technologie, rychlost komunikace, ale i kontrola a reporting pro Vás. Proč? Zajímejte se i o tyto oblasti dané společnosti, ušetří Vám to starosti v budoucnu.

Společnost, která toto všechno splňuje je D.I.SEVEN. Podívejte se na webové stránky.

Novinky v oblasti náhradního plnění?

Nejvíce změn proběhlo v roce 2018, tudíž tento rok výrazné změny neočekávám. Stránky průběžně aktualizuji, takže jakmile proběhne nějaká novelizace, vše se zde dozvíte.

Jak začít a vše vyřešit včas?

1) Vyberte si dodavatele.

2) Kontaktujte obchodníka, který Vám dle svých zkušeností doporučí služby na míru a představí regionální reference – vše u Vás ve firmě, nikam nemusíte jezdit.

3) Seriózní dodavatel Vám sdělí optimální výši rozpočtu pro daný rok, někteří mají i praktické kalkulačky (aplikace na webových stránkách).

4) Odběr služeb v rámci náhradního plnění společně sjednejte smluvně.

5) Koncem každého roku dochází k vyhlášení průměrné mzdy za I. až III. čtvrtletí daného roku, která určuje výši náhradního plnění. Po aktuálním přepočtení doobjednejte služby, nebo splňte odvodem státu (kombinace splnění povinného podílu).

6) Administrativu má na starost dodavatel, ujistěte se, že je vše v řádném termínu zavedeno do evidence MPSV.

7) Do 15. 2. následujícího roku vykažte příslušnému úřadu práce formulář o splnění povinného podílu.