Zaměstnání OZP

Společnost D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. zajišťuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením a rovněž práce pro ZTP (zdravotně těžce postižené). Díky nadpolovičnímu podílu těchto svých zaměstnanců je oprávněna poskytovat své služby nebo plnit zakázky po náhradní plnění povinného podílu OZP svých klientů.

Pokud patříte mezi zaměstnavatele s více jak 25 zaměstnanci, je ze zákona o zaměstnanosti i Vaší povinností zaměstnávat invalidní důchodce, včetně osob se ZTP. Lze ji plnit napřímo, náhradně či finančním odvodem státu.

Práce pro ZTP a jiné invalidní důchodce

Pro D.I.SEVEN FACILITY je zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zajištění práce pro ZTP vysokou prioritou. Snahou je zaměstnáváním invalidních důchodců podávat těmto našim handicapovaným spoluobčanům pomocnou ruku a pomoci jim zařadit se do běžného života. Sehnat zaměstnání není totiž pro invalidního důchodce a občany se ZTP vůbec snadné. Dobrá práce a smysluplné zaměstnání je přitom důležitou součástí života každého z nás. Proto nabízí D.I.SEVEN FACILITY zaměstnávání osob se zdravotním postižením již řadu let s dobrým pocitem, že pomáhá a přispívá ke zkvalitňování života právě těchto invalidních spoluobčanů.

Náhradní plnění povinného podílu

Každý zaměstnavatel s více jak 25 zaměstnanci má dle zákona o zaměstnanosti povinnost zaměstnávat osoby se ZP a ZTP, jinak je nucen platit poměrně velké odvody státu. Povinný podíl OZP na celkovém počtu zaměstnanců je 4 %. Pokud Vám podmínky a charakter práce nedovolují osoby se ZTP či ZP zaměstnávat, společnost D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. má pro Vás řešení – náhradní plnění. Odběrem jejich služeb či zadáním zakázek v určité výši splníte svou povinnost zaměstnávat OZP právě takzvaným náhradním plněním.

Služby pro náhradní plnění povinného podílu

Služby, které lze od D.I.SEVEN FACILITY odebírat, zahrnují servis správy a údržby budov a různých objektů, můžete využít například i dílčí služby, např. úklid kanceláří nebo administrativní správu budovy či její technickou a energetickou správu.

Možností je celá řada, a Vy tak máte také možnost podpořit a podílet se na zaměstnávání osob se zdravotním postižením.